Τετάρτη, 22 Απριλίου 2009

Κυριακή, 19 Απριλίου 2009

Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009

Παρασκευή, 3 Απριλίου 2009

ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ

Στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας έχει λάβει διαστάσεις παγκόσμιας επιδημίας και ιδιαίτερα η κακοποίηση των παιδιών, η οποία αποτελεί καταπάτηση των βασικών και αναφαίρετων δικαιωμάτων του παιδιού. Οι επιπτώσεις στα θύματα της ενδοοικογενειακής βίας και ιδιαίτερα στα παιδιά, είναι χρόνιες και σφραγίζουν ανεξίτηλα την βιοψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη, αλλά και την μετέπειτα πορεία τους ως ενήλικα άτομα, ως σύντροφοι, σύζυγοι και γονείς.

Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην περιεκτική ανασκόπηση του φαινόμενου της κακοποίησης του παιδιού μέσα στην οικογένεια, στις μορφές κακοποίησης που υφίσταται το παιδί, αλλά και στην αντιμετώπιση του φαινόμενου με βάση τις αρχές, τις αξίες και την ηθική που διέπουν τα δικαιώματα του παιδιού

Α. Σωματική κακοποίηση

Η σωματική κακοποίηση περιλαμβάνει κάθε είδους τραυματισμούς ή ποικίλες κακώσεις που εντοπίζονται σε διαφορετικές ηλικίες και που βέβαια δεν οφείλονται σε ατυχήματα. Οι κακώσεις μπορεί να είναι και πολλαπλές, παρατηρούνται δε συχνότερα στο κεφάλι και στα άκρα του παιδιού, δηλαδή στα ακάλυπτα μέρη του σώματος. Οι επαγγελματίες στον τομέα της υγείας οφείλουν, ακόμα και με την παραμικρή υποψία, να εξετάζουν με προσοχή όλο το σώμα του παιδιού.

Β. Ψυχολογική κακοποίηση

Η ψυχολογική κακοποίηση ενός παιδιού μπορεί να περιλαμβάνει πράξεις και συμπεριφορές οι οποίες εμπεριέχουν την απόρριψη, τον εκφοβισμό, την απομόνωση, την εκμετάλλευση, την υποτίμηση, την συναισθηματική απροσφορότητα, καθώς και κοινωνικά αποκλίνουσες πράξεις.

Γ. Παραμέληση

Ως παραμέληση θεωρείται το φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο η διατροφή, η ιατρική φροντίδα, η ένδυση, η στέγαση, η σχολική φοίτηση ή η παρακολούθηση που παρέχεται στο παιδί είναι έντονα ανεπαρκής ή ακατάλληλη, σε βαθμό τέτοιο ώστε να παραβλέπεται ή να τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η υγεία και η ανάπτυξή του. Ένα παιδί είναι παραμελημένο εάν αφεθεί χωρίς φροντίδα για μακρά χρονικά διαστήματα ή εάν εγκαταλειφθεί.

Στα πλαίσια της παραμέλησης εντάσσεται και η ανεπάρκεια σωματικής ανάπτυξης-αύξησης ή η δυστροφία μη οργανικής αιτιολογίας. Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της, η παραμέληση αναφέρεται ως ξεχωριστή κατηγορία.

Δ. Σεξουαλική παραβίαση - Αιμομιξία

Σεξουαλική παραβίαση θεωρείται η συμμετοχή ή η έκθεση παιδιών και εφήβων σε πράξεις με σεξουαλικό περιεχόμενο υποκινούμενες συνήθως από ενήλικα που έχει σχέση φροντίδας ή οικειότητας με το παιδί, οι οποίες πράξεις έχουν ως σκοπό τη σεξουαλική διέγερση ή/και ικανοποίηση του ενήλικα.

Η εκδήλωση του φαινόμενου οφείλεται στην ανηλικότητα του παιδιού, στη σχέση εξάρτησης ή εμπιστοσύνης ανάμεσα στον ενήλικα και το παιδί, στην έλλειψη συνειδητής κατανόησης της έννοιας και του περιεχομένου της πράξης αυτής, άρα και στην έλλειψη συνειδητής συναίνεσης του παιδιού. Οι πράξεις αυτές μπορεί να παραβιάζουν όχι μόνο τον αιμομικτικό φραγμό, αλλά και τις γενικότερες αντιλήψεις της κοινωνίας σχετικά με τις οικογενειακές σχέσεις και τα όρια των οικογενειακών ρόλων.
Η σεξουαλική παραβίαση εμπεριέχει διάφορες μορφές με ή χωρίς επαφή, από έκθεση έως επίδειξη, θωπείες και ασελγείς πράξεις, μέχρι το βιασμό και την αιμομιξία. Η παιδική πορνογραφία και η πορνεία δεν είναι παρά οι εμπορευματοποιημένες πλευρές αυτού του ζητήματος, οι οποίες αναφέρονται με τον όρο "σεξουαλική εκμετάλλευση".

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2009

Τετάρτη, 1 Απριλίου 2009

One love

My name is Zacharoula Tzamou and I teach English in the 3rd senior High School of Polichni, Thessaloniki(Greece).

A few months ago I happened to read a leaflet by Unicef which mentioned a program called Schools-Supporters of Children. As a human being and as a teacher I believe that children’s abuse throughout the world is an issue of major importance.

With my students' help we began to collect relative material which we will present using this blogspot.The name of our program is All the Invisible Children.

We thank you in advance and we urge you to write any comments concerning our posts in a decent and proper manner.

Ονομάζομαι Τζάμου Ζαχαρούλα και είμαι καθηγήτρια Αγγλικών στο 3ο Γενικό Λύκειο Πολίχνης στη Θεσσαλονίκη.

Πριν λίγους μήνες έτυχε να διαβάσω ένα έντυπο της Unicef που ανέφερε το πρόγραμμα Σχολεία-Υποστηρικτές Παιδιών.Σαν άνθρωπος και σαν εκπαιδευτικός θεωρώ πως η κακομεταχείριση των παιδιών σ'όλο τον κόσμο είναι ένα θέμα μείζονος σημασίας.

Με τη βοήθεια μαθητών του σχολείου αρχίσαμε να συλλέγουμε υλικό το οποίο και θα παρουσιάζουμε ανά τακτά διαστήματα. Το πρόγραμμά μας ονομάζεται Όλα τα αόρατα παιδιά.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και σας παρακαλούμε να σχολιάζετε τις αναρτήσεις μας με κόσμιο τρόπο.